انجمن کاربران ورود - ثبت نام EN
اتوماسیون

اتوماسیون های کلیک خودکار

اتوماسیون های آماده دستورات و مراحل آماده ای هستند که در نرم افزار کلیک خودکار اجرا میشوند، در این فایل ها با استفاده از امکانات نرم افزار کلیک خودکار، مراحل و دستورات خودکار سازی کلیک کردن Continue reading