انجمن کاربران ورود - ثبت نام EN
مینی جاب

آموزش ویژه انجام مینی جاب ها و آفرها

یکی از روش ها و گزینه هایی که در برخی از سایت های کلیکی نظیر نئوباکس وجود دارد انجام مینی جاب ها (Mini Jobs) میباشد. مینی جاب به کارهای کوچکی گفته میشود Continue reading