اصطلاحات سایت های کلیکی (PTC)

در لیست زیر بخشی از اصطلاحات رایج در سایت های کلیکی به همراه توضیحات قرار گرفته است، این اصطلاحات تقریبا در 90 درصد سایت های PTC مشابه است و البته بسیاری از این این اصطلاحات Continue reading