کاهش تعرفه های تبلیغاتی
همانطور که میدانید از چندی پیش در سایت کلیکسوری بخش خدمات دهی تبلیغاتی فعال شد و کاربران میتوانستند با پرداخت مبالغ مشخص از این خدمات استفاده کنند.

در همین راستا برای سهولت استفاده بیشتر کاربران از Continue reading