کاهش تعرفه های تبلیغاتی
همانطور که میدانید از چندی پیش در سایت کلیکسوری بخش خدمات دهی تبلیغاتی فعال شد و کاربران میتوانستند با پرداخت مبالغ مشخص از این خدمات استفاده کنند.

در همین راستا برای سهولت استفاده بیشتر کاربران از خدمات تبلیغاتی در نظر گرفته شد تعرفه های تبلیغاتی با تخفیف 50 درصدی در اختیار کاربران گرامی سایت کلیکسوری قرار بگیرید.

لذا تمامی ارقام تعرفه های تبلیغاتی با در نظر گرفتن تخفیف 50 درصدی در فرم های درخواست،از ارقام پایه کسر شده و در فرم قرار داده شده است.

مثال 1: تعرفه پایه تبلیغات بنری در جایگاه شماره 2 برای مدت یک ماه 90 هزار تومان بوده است که در حال حاضر با تخفیف 50 درصدی و با قیمت 45 هزار تومان در دسترس میباشد.

مثال 2: تعرفه پایه اجاره لینک ثبت نام سایت نئوباکس برای مدت 10 روز 50 هزار تومان بوده است که در حال حاضر با تخفیف 50 درصدی و با قیمت 25 هزار تومان در دسترس میباشد

 

پی نوشت :

تاریخ اتمام این تخفیفات نا مشخص میباشد،لیکن بدیعی است که پایداری این تخفیف محدود باشد و در آینده به حالت قبل باز خواهد گشت.

 

برگشت به صفحه اصلی اخبار