اجرای قانون جدید در فامیلی کلیکس

 

از اول دسامبر لازم است تا حداقل 10 آگهی را کلیک کنید تا بتوانید درآمد حاصل از زیرمجموعه ها و اشتراک سرمایه  در روز بعد را در سایت فامیلی کلیکس دریافت کنید.

این درحالی است که پیش از این شما برای کسب درآمد از زیرمجموعه ها و سرمایه گذاری های خود نیازی به کلیک های روزانه نداشتید.

هرچند سایت فامیلی کلیکس قانون های دیگری را برای مجبور کردن کاربران به کلیک کردن نظیر 100 کلیک قبل از هر برداشت اعمال کرده بود.

با این حال باید اجرای این قانون را به فال نیک گرفت و منتظر بازخوردهای آن بود زیرا قبل از این قانون بسیاری از کاربران تمایلی به انجام کلیک های روزانه از خود نشان نمیدادند و به همین دلیل میانگین کلیک زیرمجموعه ها در سایت فامیلی کلیکس کمتراز عدد یک بود.!

پی نوشت :

در کل با اجرای این قانون پیش بینی میشود میانگین کلیک زیرمجموعه ها نیز افزایش یابد.

این روند بطور معمول باید اتفاق بیافتد در غیر این صورت باید به عدم دخالت سایت فامیلی کلیکس بر کنترل کلیک های زیرمجموعه ها شک کرد.

 

برگشت به صفحه اصلی اخبار